Nokia Unveils Nokia 500 – New Symbian Anna OS Smartphone

Nokia today officially unveils the Nokia 500, the latest additions in its Symbian Anna OS smartphone family. Nokia...